Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 20 Σεπτεμβρίου, 2015

Το έγγραφο αυτό εξηγεί τους Όρους Χρήσης βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το plagramme.com. Χρησιμοποιώντας το plagramme.com συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και δεσμεύεστε νομικά με αυτούς.

Το plagramme.com μπορεί να τροποποιήσει τους όρους ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ενημερώνοντας αυτή την ιστοσελίδα. Πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα αυτή περιοδικά για τυχόν ενημερώσεις. Μην χρησιμοποιήσετε το plagramme.com σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Σχετικά με τους Όρους Χρήσης

Το plagramme.com δεν ισχυρίζεται πως τα προϊόντα και υπηρεσίες του είναι κατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση ή κοινό, ούτε πως επιτρέπεται να γίνει λήψη τους εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση μπορεί να μην είναι νόμιμη για συγκεκριμένα άτομα ή σε συγκεκριμένες επικράτειες. Το plagramme.com δεν ευθύνεται για τις όποιες ζημιές, απαιτήσεις, ή βλάβες που μπορεί να προκύψουν από παράνομη ή μη κατάλληλη πρόσβαση στα υλικά. Επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φορά, η πρόσβασή σας στον ιστότοπο είναι με δικό σας ρίσκο.

Τα όποια νομικά θέματα και διεκδικήσεις που σχετίζονται με τη χρήση του plagramme.com θα διέπονται και δικάζονται αποκλειστικά από τους νόμους και δικαστήρια της Λιθουανίας, Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας το plagramme.com, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, συμφωνείτε πως παραιτείστε αμετάκλητα από οποιαδήποτε ένσταση μπορεί να έχετε στο θέμα του χώρου και συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία αυτού του χώρου.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πρόνοια εντός των Όρων Χρήσης βρεθεί να είναι άκυρη, η μη εγκυρότητα της πρόνοιας εκείνης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Η επιλογή του plagramme.com να μην επιβάλει οποιαδήποτε πρόνοια των Όρων Χρήσης δεν σημαίνει πως αποκλείει ή παραιτείται του δικαιώματος να την επιβάλει μελλοντικά. Μόνο και μόνο επειδή δεν ενεργούμε άμεσα δεν σημαίνει πως δε θα ενεργήσουμε.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Εμπιστευτικότητας σχηματίζουν την πλήρη νομική συμφωνία μεταξύ σας εσάς και του plagramme.com.

Χρήση του plagramme.com

Ως μέρος της χρήσης σας του plagramme.com, μπορεί να χρειαστεί να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως ταυτοποίηση ή στοιχεία επικοινωνίας. Συμφωνείτε να τα ενημερώνετε όποτε χρειάζεται έτσι ώστε τα όποια στοιχεία εγγραφής που παρέχετε να είναι πάντοτε σωστά και σε ισχύ.

Επιπρόσθετα από τη συμμόρφωσή σας με όλους τους όρους στην ιστοσελίδα αυτή, χρειάζεται να συμμορφώνεστε και με όλους τους όρους της Πολιτικής Εμπιστευτικότητας του plagramme.com, όλους τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται, όπως αυτούς που αφορούν στην εξαγωγή και έλεγχο των δεδομένων. Εάν δεν το πράξετε, ή υπάρχει υποψία πως δεν το πράξατε, μπορεί κατ’ ελάχιστο να οδηγήσει σε διαθεσιμότητα ή σε άρνηση της πρόσβασής σας. Το plagramme.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιοδήποτε εντελώς κατά τη διακριτική του ευχέρεια για τον οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό την παραβίαση των πολιτικών μας.

Επιτρέπεται να αποκτάτε πρόσβαση στο plagramme.com μόνο μέσω των οδηγιών και διεπαφών που παρέχουμε, για αυτό σας παρακαλούμε μην επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο plagramme.com, στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων, όπως σεναρίων εντολών ή ανιχνευτές ιστού.

Το plagramme.com και το περιεχόμενό του προστατεύονται από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε σήματα πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες σημειώσεις ευρεσιτεχνίας που εντοπίζονται στο περιεχόμενο του plagramme.com σε οποιοδήποτε αντίγραφο μπορεί να δημιουργήσετε. Με τη χρήση σας του plagramme.com, των προϊόντων ή των υπηρεσιών του, δεν αποκτάτε οποιαδήποτε κυριότητα σε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα. Η πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή και κατανομή του περιεχομένου του plagramme.com ανήκει αποκλειστικά στο plagramme.com. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας επιτραπεί η χρήση του περιεχομένου μας.

Η επιστροφή χρημάτων

Όλες οι Υπηρεσίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση. Η Plag.gr δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει επιστροφές ή επιστροφές χρημάτων για τους χρήστες. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν την υπηρεσία με δική τους ευθύνη.

Φορτωμένα έγγραφα

Τα φορτωμένα έγγραφα και κείμενο (δεδομένα) φυλάγονται στους διακομιστές μας και αποσπάσματά τους συγκρίνονται ανώνυμα με βάσεις στο διαδίκτυο και εσωτερικά. Ο χρήστης έχει το κάθε δικαίωμα να διαγράψει έγγραφα από το διακομιστή μας. Τα φορτωμένα έγγραφα ΔΕΝ μπορούν να ληφθούν υπόψη σε αναλύσεις άλλων χρηστών του plagramme.com χωρίς τη θέληση και συγκατάθεση του χρήστη.

Υπαιτιότητα και Αποζημίωση

Κάνουμε ό, τι καλύτερο μπορούμε, αλλά λάθη συμβαίνουν, άρα να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αυτό με δικό σας ρίσκο. Δεν δίνουμε καθόλου εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια ή αξιοπιστία των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από το plagramme.com, ή σχετικά με τα αποτελέσματα που ανακτούνται κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Αν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλώ ενημερώστε μας.

Μπορεί να προβούμε σε αλλαγές στο plagramme.com οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια, αλλαγή ή φθορά στο περιεχόμενο που υποβάλλεται. Δεν εγγυόμαστε πως το plagramme.com θα λειτουργεί χωρίς προβλήματα ή πως ο διακομιστής μας θα είναι απαλλαγμένος από ιούς υπολογιστών ή άλλα ανεπιθύμητα λογισμικά. Αν η χρήση σας του plagramme.com οδηγήσει σε ανάγκη για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση εξοπλισμού ή δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα κόστη αυτά.

Το plagramme.com μπορεί να εμφανίζει περιεχόμενο τρίτων, συμπεριλαμβανομένου συνδέσμων σε ιστοτόπους τρίτων. Το περιεχόμενο αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της οντότητας που το διαθέτει. Μπορεί να το επιθεωρήσουμε, μπορεί να το αφαιρέσουμε, μπορεί να αρνηθούμε να το εμφανίσουμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε. Το plagramme.com δεν προσυπογράφει ούτε ευθύνεται για περιεχόμενο τρίτων ιστοτόπων, άρα να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτό με δικό σας ρίσκο.

Εμπιστευτικότητα

Η Πολιτική Εμπιστευτικότητας μας εξηγεί πως χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιώντας το plagramme.com, συμφωνείτε με τους όρους της.

Plagiarism detection terms of use