Χαρακτηριστικά ελεγκτή λογοκλοπής

Βρείτε τις καταπληκτικές δυνατότητες του ελεγκτή λογοκλοπής μας

Προηγμένη βαθμολογία

Αντί να προβάλλουμε μια βαθμολογία ομοιότητας, σας προσφέρουμε πολύ περισσότερες βαθμολογίες για την αξιολόγηση της δημοσίευσης.

Plagiarism checker advanced scoring

Όλες οι αναφορές παρέχουν μια βαθμολογία ομοιότητας. Αυτή η βαθμολογία προβάλλει πόσες ομοιότητες υπάρχουν στα έγγραφά σας.

Η βαθμολογία ομοιότητας μετράται διαιρόντας τον αριθμό των αντιστοιχισμένων λέξεων με τον αριθμό των συνολικών λέξεων.

Για παράδειγμα, εάν το έγγραφό σας περιέχει 1000 λέξεις και η βαθμολογία ομοιότητας είναι 21%, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 210 αντιστοιχισμένες λέξεις στα έγγραφά σας.

Βαθμολογία ομοιότητας λογοκλοπής

Αυτή η βαθμολογία σας δείχνει τον κίνδυνο λογοκλοπής στο έγγραφό σας. Αυτή η βαθμολογία, γενικά, αξιολογεί το μέγεθος των ομοιοτήτων. Όσο μεγαλύτερο είναι το τμήμα που παρουσιάζει ομοιότητα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος λογοκλοπής.

Για παράδειγμα, ας πάρουμε μια δημοσίευση 100 σελίδων με μόνο 1% ομοιότητα. Εάν όλες οι ομοιότητες είναι συγκεντρωμένες μόνο σε μία σελίδα, η βαθμολογία κινδύνου λογοκλοπής θα προβάλλει την υψηλότερη τιμή. Θα ειδοποιηθείτε για πιθανές περιπτώσεις λογοκλοπής με χαμηλή τιμή ομοιότητας.

Η έρευνά μας έδειξε ότι αυτή η δυνατότητα εντοπίζει τη λογοκλοπή με ακρίβεια 94%.

Βαθμολογία κινδύνου λογοκλοπής

Η παραφράση είναι η συνήθης μέθοδος λογοκλοπής. Για την αντιμετώπιση της παραφράσης, προσθέσαμε ένα σκορ παράφρασης.

Αυτή η βαθμολογία δείχνει ποιο μέρος του κειμένου έχει γραφτεί ξανά.

Η βαθμολογία παράφρασης είναι συνήθως μεταξύ 1% και 8%. Η υψηλή βαθμολογία παράφρασης μπορεί να σηματοδοτεί μια λογοκλοπή. Δώστε προσοχή στην υψηλή βαθμολογία παράφρασης.

Βαθμολογία λογοκλοπής από παράφραση

Μια καλή δημοσίευση αποτελείται από παραπομπές. Ωστόσο, μερικές καλές παραπομπές ενδέχεται να αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου τμήματος που παρουσιάζει μια ομοιότητα.

Για τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε εισαγάγει την έννοια των ακατάλληλων παραπομπών.

Οι ακατάλληλες παραπομπές προβάλλουν πόσες παραπομπές είναι απλά τμήματα μεγαλύτερων ομοιοτήτων στο έγγραφο.

Ακατάλληλες παραπομπές

Οι παραπομπές αποτελούν μέρος κάθε δημοσίευσης. Η αναφορά άλλων εγγράφων προσθέτει αξιοπιστία στη δημοσίευση.

Αναγνωρίζουμε τις παραπομπές και τις επισημαίνουμε με πράσινο χρώμα. Αυτό σας επιτρέπει να διακρίνετε εύκολα τις καλές παραπομπές από άλλες ομοιότητες.

Παραπομπές

Η αξιοπιστία της δημοσίευσης μπορεί επίσης να εκτιμηθεί από τον αριθμό των αντιστοιχίσεων.

Φανταστείτε ότι έχετε μπροστά σας μια δημοσίευση με ποσοστό ομοιότητας 10%. Ποια θα σας φαινόταν πιο αξιόπιστη για εσάς - μια στην οποία το 10% προήλθε από μία μόνο πηγή ή μια στην οποία οι ομοιότητες προέρχονται από δεκάδες ή εκατοντάδες πηγές;

Αντιστοιχίσεις λογοκλοπής

Η γρήγορη βαθμολογία είναι μια ολοκαίνουργια βαθμολογία που βοηθά στην κατ' εκτίμηση αξιολόγηση της μεταφορτωμένης δημοσίευσης σε δευτερόλεπτα.

Η αξιολόγηση με γρήγορη βαθμολογία είναι δωρεάν. Η γρήγορη βαθμολογία υπολογίζει τα αποτυπώματα που αντιστοιχίζονται και δίνει μια εκτίμηση τη βαθμολογία ομοιότητας.

Η γρήγορη βαθμολογία εμφανίζεται σε δευτερόλεπτα. Μόλις ανεβάσετε το αρχείο, η γρήγορη βαθμολογία θα εμφανιστεί σχεδόν αμέσως.

Γρήγορη βαθμολογία λογοκλοπής

Επισημασμένες αντιστοιχίσεις

Εάν εντοπιστεί κάποιο είδος λογοκλοπής στο έγγραφό σας, τα δεδομένα επισημαίνονται για να τα ελεγξετε και να τα διορθώσετε. Το σύστημα ελέγχου λογοκλοπής μας προσφέρει ορισμένες δυνατότητες για να σας βοηθήσει να επεξεργαστείτε και να διορθώσετε το έγγραφό σας - σημειώστε ότι οι καλές παραπομπές θα επισημανθούν με πράσινο χρώμα, οι παραφράσεις με πορτοκαλί χρώμα και οι ακατάλληλες παραπομπές με μωβ.

Παράδειγμα επισήμανσης λογοκλοπής

Plagiarism checker sources matches

Πηγές με δυνατότητα προβολής

Ο ελεγκτής λογοκλοπής μας θα τοποθετήσει συνδέσμους προς τις πηγές στα αντιστοιχισμένα μέρη του εγγράφου σας. Αυτοί οι σύνδεσμοι επιτρέπουν τη διόρθωση τυχόν ακατάλληλων παραπομπών, λέξεων και παραφράσεων στο έγγραφό σας. Εάν είστε βέβαιοι ότι οι παραπομπές τοποθετούνται σωστά στο έγγραφό σας, μια απλή επαλήθευση από την πλευρά σας θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε στον έλεγχο και τη λήψη του εγγράφου σας.


Εντοπισμός παράφρασης

Η βελτιωμένη τεχνολογία του συστήματός μας ανιχνεύει όχι μόνο τη λογοκλοπή αντιγραφής και επικόλλησης, αλλά και την λογοκλοπή μέσω παράφρασης. Εάν λάβετε υψηλή βαθμολογία παράφρασης, είναι σημαντικό να ελέγξετε προσεκτικά και διεξοδικά το έγγραφό σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο λογοκλοπής.

Παράδειγμα ανίχνευσης λογοκλοπής

Ανίχνευση ακατάλληλων παραπομπών

Ανίχνευση ακατάλληλων παραπομπών

Ορισμένες αναφορές ενδέχεται να αναγνωριστούν ως λογοκλοπή από τους καθηγητές, οπότε είναι σημαντικό να ελέγξετε το έγγραφο για σωστές παραπομές για να αποφύγετε τυχόν δυσάρεστες συνέπειες.

Ο ελεγκτής λογοκλοπής θα σας ενημερώσει σχετικά με το ποιες παραπομπές είναι καλές – αυτές θα επισημανθούν με πράσινο χρώμα. Θα επισημάνει επίσης με μωβ όλες τις παραπομπές που αναγνωρίζονται ως λογοκλοπή, οπότε θα γνωρίζετε ποιες παραπομπές θα πρέπει να επεξεργαστείτε.


Πολυγλωσσική ανίχνευση

Ακόμα κι αν το έγγραφό σας είναι γραμμένο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, το πολυγλωσσικό σύστημά μας είναι ικανό να ανιχνεύσει τη λογοκλοπή. Για αυτό το λόγο το σύστημα ελέγχου λογοκλοπής μας αναγνωρίζεται ως το εθνικό σύστημα ανίχνευσης λογοκλοπής σε πολλές διαφορετικές χώρες.

Πολυγλωσσικός ελεγκτής λογοκλοπής