Υπηρεσίες γνησιότητας

Χειροκίνητη αφαίρεση κινδύνων λογοκλοπής από τη δημοσίευση σας

Αφαίρεση λογοκλοπής από το έγγραφό σας

Η υπηρεσία είναι κατάλληλη για εσάς εάν θέλετε να εξαλείψετε τη λογοκλοπή από το έγγραφό σας. Οι συντάκτες μας θα επεξεργαστούν με μη αυτόματο τρόπο τα έγγραφά σας και θα διορθώσουν τα μέρη του κειμένου που ενδέχεται να οδηγήσουν σε λογοκλοπή.

Αφαίρεση λογοκλοπής από το έγγραφό σας

Εκπαιδευμένοι συντάκτες

Οι συντάκτες μας είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι για την αφαίρεση λογοκλοπής σύμφωνα με τα μη αυτόματα πρότυπα, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές μας. Η δομημένη ροή εργασίας επιτρέπει την εξασφάλιση της κορυφαίας ποιότητας των υπηρεσιών μας και την παροχή των παραγγελιών σας εντός προθεσμιών.

Διατηρούμε τρία πρότυπα και οδηγίες που είναι υποχρεωτικά για τους συντάκτες μας:

Πρότυπο επαγγελματία συντάκτη. Περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για έναν επαγγελματία συντάκτη.

Πρότυπο επεξεργασίας. Περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών για τον πελάτη.

Πρότυπο ακαδημαϊκής επεξεργασίας. Περιγράφει τις μεθόδους και τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για μια ηθική παρέμβαση σε ένα ακαδημαϊκό κείμενο.

Εκπαιδευμένοι συντάκτες

Θα λάβετε

Ο συντάκτης θα εργαστεί με τα μέρη του εγγράφου που επισημαίνονται σε μια αναφορά λογοκλοπής. Ο συντάκτης θα βελτιώσει το στυλ των προαναφερθέντων τμημάτων και θα τα παρουσιάσει με τον σωστό τρόπο. Θα προσθέσει επίσης τυχόν παραλείψεις παραπομπών που θα βρει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Χαμηλή βαθμολογία ομοιότητας

Χαμηλή βαθμολογία παράφρασης

Χαμηλή βαθμολογία κινδύνου λογοκλοπής

Σωστά αναφερόμενες παραπομπές

Βελτιωμένο στυλ προτάσεων

Σχόλια για περαιτέρω ανάπτυξη της δημοσίευσής σας

Παραδείγματα

Αρχικό έγγραφο πελάτη

Αρχικό έγγραφο πελάτη

Επεξεργασμένο έγγραφο

Επεξεργασμένο έγγραφο