Υπηρεσίες

Μορφοποίηση κειμένου

Καταλαβαίνουμε ότι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν συχνά συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη μορφοποίηση εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους της γραμματοσειράς, του στυλ, του τύπου, του διαστήματος και της μορφοποίησης παραγράφων, μεταξύ άλλων. Η υπηρεσία μας έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθήσει να δημιουργήσεις σχολαστικά μορφοποιημένα έγγραφα που συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ιδρύματός σου.
Επιλογές

Έλεγχος δομής

Two column image

Ο έλεγχος δομής είναι μια πρόσθετη υπηρεσία που μπορεί να παραγγελθεί μαζί με τη διόρθωση και την επιμέλεια. Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της δομής της εργασίας σου. Ο επιμελητής μας θα ελέγξει την εργασία σου για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά οργανωμένη. Κατά την παροχή της υπηρεσίας, ο επιμελητής θα κάνει τα εξής:

 • Επεξεργασία εγγράφου με ενεργοποιημένη την παρακολούθηση αλλαγών
 • Έλεγχος για το πώς κάθε κεφάλαιο σχετίζεται με τον κύριο στόχο της συγγραφής σου
 • Έλεγχος της γενικής οργάνωσης των κεφαλαίων και των ενοτήτων
 • Έλεγχος για επαναλήψεις και πλεονασμούς
 • Έλεγχος της κατανομής των τίτλων και των επικεφαλίδων του περιεχομένου
 • Έλεγχος της αρίθμησης των πινάκων και των σχημάτων
 • Έλεγχος της δομής των παραγράφων
Επιλογές

Έλεγχος σαφήνειας

Two column image

Ο έλεγχος σαφήνειας είναι μια υπηρεσία που θα σε βοηθήσει να διασφαλίσεις ότι τα γραπτά σου είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητά. Ο επιμελητής θα επανεξετάσει τα γραπτά σου και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να βελτιώσει τη σαφήνεια της εργασίας σου. Ο επιμελητής θα παράσχει επίσης συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις. Ο επιμελητής θα κάνει τα εξής:

 • Επιβεβαίωση ότι το κείμενό σου είναι σαφές και λογικό
 • Επιβεβαίωση ότι οι ιδέες σου παρουσιάζονται με σαφήνεια
 • Σχολιασμός της λογικής της επιχειρηματολογίας
 • Αναζήτηση και εντοπισμός τυχόν αντιφάσεων στο κείμενό σου
Επιλογές

Έλεγχος παραπομπών

Two column image

Οι επιμελητές μας θα βελτιώσουν τις παραπομπές στην εργασία σου χρησιμοποιώντας διαφορετικά στυλ παραπομπών όπως APA, MLA, Turabian, Chicago και πολλά άλλα. Ο επιμελητής θα κάνει τα εξής:

 • Δημιουργία αυτόματης λίστας παραπομπών
 • Βελτίωση της διάταξης του καταλόγου παραπομπών σου
 • Επιβεβαίωση ότι οι παραπομπές ανταποκρίνονται στις οδηγίες του ύφους
 • Προσθήκη των λεπτομερειών που λείπουν στις παραπομπές (με βάση την παραπομπή)
 • Επισήμανση τυχόν πηγών που λείπουν
Επιλογές

Έλεγχος διάταξης

Two column image

Οι επιμελητές μας θα επανεξετάσουν τη διάταξη της εργασίας σου και θα κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις για να διασφαλίσουν τη συνοχή και τη συνεκτικότητα. Ο επιμελητής θα κάνει τα εξής:

 • Δημιουργία αυτόματου πίνακα περιεχομένων
 • Δημιουργία καταλόγων πινάκων και σχημάτων
 • Διασφάλιση συνεπούς μορφοποίησης παραγράφων
 • Εισαγωγή αρίθμησης σελίδων
 • Διόρθωση εσοχών και περιθωρίων

Ενδιαφέρεσαι για αυτή την υπηρεσία;

hat
Logo

Our regions